Město na pomezí Evropy a Asie

Město Istanbul

Istanbul je 100%-ně nejznámější, nejrozvinutější a v neposlední řadě též nejdůležitější město Turecka. V minulosti bylo známé též jako Bizantion, Konstantinopole či Cařihrad. Současně se rozkládá na dvou světadílech, v Evropě a Asii. Tato skutečnost je ve světě zcela unikátní. Obě městské části jsou spojeny a vlastně také odděleny známou úžinou Bospor. Bospor je, spolu s úžinou Dardanely, nalézající se také na území Turecka, námořní branou do Černého moře. Větší část významných staveb v Istanbulu leží na evropském kontinentu.

Doprava po městě

Centrum metropole Istanbul bývá během hlavní sezóny z pohledu dopravy vcelku ucpané. Počet turistů, kteří touto dobou toto jedinečné město navštěvují, se pohybuje v řádu stovek tisíc. Proto je pro cesty městem výhodnější použít hromadnou dopravu, protože osobním automobilem či taxíkem trvá cesta ve většině případů mnohem déle. Způsob přepravy je identický jak pro metro nebo tramvaj, tak i autobusy či trajekty. Pokaždé je nutno zakoupit přepravní kupon. Ten se následně použije v turniketu, jenž poté pustí cestující dovnitř. S použitím místních dopravních prostředků je možné se dostat na nejznámější istanbulské památky.

Continue reading “Město na pomezí Evropy a Asie”